No Comments

Stowarzyszenia CEPI i GIPE

CEPI powstała w Brukseli w 1990 r. jako międzynarodowa organizacja non-profit. Jej członkami są krajowe stowarzyszenia z siedzibą w Europie, reprezentujące pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Misją stowarzyszenia jest wspieranie europejskich i transgranicznych transakcji na rynku nieruchomości poprzez rozwój pracy i działalności profesjonalistów w dziedzinie nieruchomości z myślą o interesach konsumentów.

Stowarzyszenie ma na celu podniesienie standardów w zawodach związanych z nieruchomościami, promując, aby pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami było prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów o wysokich standardach etycznych. Ponieważ Unia Europejska oraz jej przepisy i regulacje w dalszym ciągu wywierają wpływ na rynek nieruchomości i działalność osób zawodowo zajmujących się obrotem nieruchomościami, CEPI pragnie również wykorzystać swoje połączone siły, aby zwrócić uwagę decydentów politycznych w UE na poglądy osób zawodowo zajmujących się obrotem nieruchomościami, a także zająć się ich praktycznymi problemami związanymi z wdrażaniem polityki i prawodawstwa UE i znaleźć rozwiązania w tym zakresie. Dlatego też jej prace kładą nacisk na politykę europejską, lobbing i aktywną obecność w Brukseli.

 

CEPI współpracuje z innymi europejskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami w celu wymiany informacji, punktów widzenia, doświadczeń i wiedzy fachowej. W niektórych przypadkach partnerstwa te mogą prowadzić do wspólnych projektów.

Co więcej, CEPI zrzesza osoby, reprezentujące profesjonalistów w obsłudze priorytetowych grup docelowych. Umożliwia to zaangażowanie różnych uczestników sieci i stanowi wartość dodaną, jaką uczestnicy znajdują w CEPI w swojej codziennej pracy. Ta ścisła współpraca ma coraz większe znaczenie w odpowiedzi na wyzwania i możliwości, jakie niesie ze sobą globalizacja, nowe technologie i zmieniające się wymagania stawiane specjalistom w dziedzinie nieruchomości. To właśnie na tym tle głębokich zmian CEPI ma za zadanie zaoferować profesjonalistom z branży nieruchomości pewną przyszłość, pracując na rzecz głębszego i lepiej poinformowanego spojrzenia na europejski rynek nieruchomości we wszystkich jego aspektach.

Professional Association of Real Estate Managers in Promotions Buildings (GIPE) jest stowarzyszeniem najbardziej wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie nieruchomości z biurami w całym kraju Hiszpanii. Członkowie GIPE oferują doradztwo techniczne i handlowe w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości.

 

Europe