Znajdziesz tutaj wszystkie niezbędne informacje związane z procesem zakupu.

Zarezerwuj podróż inspekcyjną

Koszty zakupu nieruchomości w Hiszpanii
Z zakupem nieruchomości w Hiszpanii związanych jest szereg kosztów i podatków wykraczających poza cenę nieruchomości, które nabywca będzie musiał zapłacić.
KOSZTY OGÓLNE:
– 10% VAT (w Hiszpanii znany jako IVA) ustalany na podstawie ceny zakupu nieruchomości  (UWAGA tylko w regionie Murcji, IVA jest obecnie na poziomie 8%)
– 3% ceny zakupu stanowią podatki ogólne obejmujące opłaty notarialne, opłatę skarbową oraz podatki związane z rejestrem gruntów
– € 1 250 EUR + VAT opłat prawnych (usługi prawnika, który sporządza i odwołuje umowy w imieniu kupującego, doradza we wszystkich kwestiach prawnych i administracyjnych, przeprowadza wszelkie niezbędne badania due diligence (sprawdzanie roszczenia własności sprzedającego, opłaty za nieruchomości, zezwolenia, itp.) i organizuje wszystkie dokumenty niezbędne do zakończenia procesu (rejestracja nieruchomości, płatności podatków itp.).
PROCES ZAKUPU:
– € 3.000 EUR jest zwykle wymagane jako kaucja rezerwacyjna przy wyborze wymarzonego domu
– 10% ceny nabycia jest wymagane w ciągu 10 dni od ustalenia wpłaty kaucji
– Saldo ceny nabycia jest płatne u notariusza w dniu podpisania umów sprzedaży

OGÓLNE ROCZNE KOSZTY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W HISZPANII:
– Podatki gruntowe – od 130 EUR do 1 000 EUR rocznie
– Podatki właściciela nieruchomości (dla nierezydentów) – 150 EUR rocznie na osobę
– Ubezpieczenia majątkowe od 200 EUR do 400 EUR rocznie

Masz pytania.
Wyślij wiadomość e-mail do: info@ipmspain.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej o podróży inspekcyjnej.
Wyślij wiadomość e-mail na adres: info@ipmspain.pl

Europe