No Comments

Oszczędź pieniądze oraz regulacje Golden Visa dla nierezydentów EU

OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE:

Jesteśmy znani jako agencja nieruchomości z najlepszymi ofertami. Dopasowujemy Twoje możliwości finansowe i staramy się zmaksymalizować wartość produkt w budżecie, z którym czujesz się komfortowo. Potrzebujesz kredytu hipotecznego? Nasi eksperci finansowi mogą pomóc w uzyskaniu kredytu hipotecznego, czasem nawet do 70% wartości nieruchomości. W związku z tym zalecamy, aby posiadali państwo co najmniej 30% funduszy. Współpracujemy z wieloma bankami w Hiszpanii.

REGULACJE DOTYCZĄCE WYDANIA GOLDEN VISA DLA OSÓB BEZ REZYDENTURY W UNII EUROPEJSKIEJ:

Minimalna kwota inwestycji musi wynosić co najmniej 500 000 EUR. Oprócz ceny zakupu należy dodać 12-14% wartości nieruchomości, co obejmuje standardowe koszty zakupu, w tym podatek, pieczęć, VAT, notariusz i prawnik. Inwestycje można rozłożyć na wiele nieruchomości o łącznej wartości co najmniej 500 000 EUR. Możesz dokonać inwestycji przez zagraniczną firmę, jeśli jesteś w stanie udowodnić, że jesteś właścicielem większości biznesu. Istnieje pewna elastyczność w pożyczaniu części potrzebnych pieniędzy z kraju pochodzenia lub kraju spoza Hiszpanii. Wizy w mogą być wydawane najbliższej rodzinie, w tym współmałżonkowi lub partnerowi. Wizy pobytowe mogą być wydawane dzieciom do 18 lat, dorosłym, zależnym ekonomicznie dzieciom i rodzicom. Ustawa obejmuje również dzieci powyżej 18 roku życia, które ze względu na problemy zdrowotne nie są obiektywnie zdolne do zajmowania się sobą. Nie ma wymogu minimalnego czasu pobytu przy przedłużaniu wizy. Oznacza to, że pozostanie w Hiszpanii jest opcjonalne. Wiza hiszpańska nie musi być przedłużana co pięć lat. Ponieważ nie ma przepisów dotyczących minimalnego pobytu, nie trzeba być rezydentem podatkowym. Stałe miejsce zamieszkania zostanie przyznane po pięciu latach, jeśli przestrzegasz zasad. Twoja inwestycja w nieruchomości może zostać sprzedana po pięciu latach od momentu uzyskania stałego miejsca zamieszkania. Wiza umożliwia nieograniczone podróże po krajach UE objętych wizą Schengen. O wizę możesz się starać od momentu podpisania umowy sprzedaży (niezarejestrowane akty). Oficjalna dokumentacja dotycząca wizy inwestycyjnej nie zajmie więcej niż dziesięć, maksymalnie 15 dni roboczych od tej daty. Pierwsza karta wydawana jest na dwa lata, przedłużana na następne 5 lat, jeżeli inwestycja jest realizowana. Ty i Twoja rodzina objęta Złotą Kartą Visa, będziecie mogli pracować w Hiszpanii od pierwszego dnia. Odmowa wydania hiszpańskiej wizy inwestycyjnej może miec miejsce ze względu na rejestr karny. Obywatelstwo hiszpańskie zostanie przyznane po dodatkowych pięciu latach stałego pobytu. Wnioskodawca musi być w stanie udowodnić, że podróżował do Hiszpanii co najmniej raz w ciągu pierwszych dwóch lat i raz jeszcze w ciągu trzech kolejnych lat. Będąc obywatelem Hiszpanii, automatycznie otrzymujesz obywatelstwo europejskie. Natychmiast po zarejestrowaniu zakupu nieruchomości u notariusza, Ty i zaangażowana rodzina możecie podjąć pracę w Hiszpanii. Po 5 latach rodzina może mieszkać, pracować lub uczyć się w całej Europie w obrębie UE. Zalecany prawnik zajmie się wnioskiem o pozwolenie na pobyt, pełnym programem Golden Visa, pobytem dla rodziny itd. Jeśli ten sam prawnik zajmie się zarówno zakupem nieruchomości, jak i wnioskiem o rezydencję Golden Visa, będziesz mógł zaoszczędzić wyżej wymienione koszty.

WNIOSKODAWCA MUSI SPEŁNIAĆ PONIŻSZE WYMAGANIA:

  • Legalnie przekroczyć granicę Hiszpanii
  • Musi mieć ukończone 18 lat
  • Nie może mieć zabronionego wjazdu do dowolonego z krajów Schengen
  • Posiadać publiczne lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne uprawniające do prowadzenia działalności w Hiszpanii
  • Posiadać wystarczające środki ekonomiczne na pokrycie wydatków na życie osobiste i rodzinne.

Dowód inwestycji musi zostać sporządzony za pomocą certyfikatu rejestru własności potwierdzającego własność. Lub, jeżeli tytuł własności nie został jeszcze zarejestrowany, poprzez kopię aktu własności nabycia i dowód złożenia aktu w Rejestrze.

INWESTYCJE WŁASNE – PRÓG INWESTYCYJNY:

Próg inwestycyjny dla nieruchomości wynosi 500 000 EUR lub więcej na inwestora. Aby ubiegać się o pobyt, należy przedstawić dowód inwestycji (1 lub kilku) wraz z wnioskiem o rejestrację (certyfikat) rejestru nieruchomości. Jeśli to świadectwo nie jest jeszcze dostępne, należy przedstawić notarialne dokumenty i dowody, że akty zostały przekazane do rejestru nieruchomości. Inwestycja może składać się z: jednej lub kilku nieruchomości. O charakterze mieszkalnym, turystycznym, wiejskim, handlowym lub przemysłowym. Tereny wiejskie, zagospodarowane grunty, budynki w budowie lub zniszczone budynki.

FINANSOWANIE:

Inwestorzy muszą zainwestować co najmniej 500 000 EUR z własnych funduszy, które muszą pochodzić z przejrzystych źródeł, zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prania pieniędzy. Powyżej tego progu nie ma limitu finansowania dłużnego, na przykład kredytu hipotecznego w Hiszpanii. Chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat tej złożonej sprawy? Wyślij e-mail na adres: info@ipmspain.pl

Europe